دبیر برگزاری نمایشگاه فناوری، اطلاعات و ارتباطات (کیتکس) از گشایش این نمایشگاه خبر داد. وی در ادامه صحبت های خود در مورد سایر موارد مرتبط نیز توضیحاتی ارائه نمود.

به گزارش تکراتو، دبیر برگزاری نمایشگاه فناوری اعلام کرده است که این نمایشگاه دارای فضای مفید ۳ هزار و ۲۰۰ متر است و ۲۶۰ غرفه دارد که حدود ۵۷ شخصیت حقیقی و حقوقی و ایده پردازان و نوآوران فناوری از استان های مختلف کشور در این نمایشگاه حضور دارند. نمایشگاه تا ششم اردیبهشت ماه برپا خواهد بود.

حوزه های مختلف نمایشگاه فناوری، اطلاعات و ارتباطات

جواد مراد پور به مشارکت برخی مراکز آموزشی معتبر و ۲ مرکز آموزش عالی کشور در این نمایشگاه، اشاره کرد و ادامه داد که هوشمند سازی فضای شهری، اینترنت اشیاء و امنیت اطلاعات، از بخش هایی هستند که شرکت های دانش بنیان در این حوزه ها آخرین دستاوردهای خود در را ارائه خواهند کرد.

هدف از برگزاری نمایشگاه فناوری، اطلاعات و ارتباطات (کیتکس 2018)

مرادپور تکمیل زنجیره علم و تکنولوژی و فناوری را از اهداف برگزاری این نمایشگاه دانست و ادامه داد که در این نمایشگاه نمایندگانی از حوزه فناوری و ارتباطات کشورهای اروپایی و آسیایی نیز حضور دارند.

مرادپور ظرفیت های جزیره کیش در حوزه توسعه فناوری و ارتباطات را یادآور شد و ادامه داد که تبدیل این جزیره به یک پاویون بین المللی فناوری و ارتباطات در سطح منطقه، از دیگر اهداف برگزاری نمایشگاه فناوری، اطلاعات و ارتباطات (کیتکس) است. به گفته وی در کنار نمایشگاه سمینارهای تخصصی با همکاری مراکز آموزش عالی در حوزه های هوشمند سازی، اینترنت اشیا، شهر هوشمند و امنیت اطلاعات برگزار می شود.

منبع: IRNA