رله نوعی کلید الکتریکی سریع یا بی‌درنگ است که با هدایت یک مدار الکتریکی دیگر باز و بسته می‌شود. 

شما در تصویر زیر نحوه کلی عملکرد رله را ملاحظه می نمایید:

در حالت عادی پایه های POLE و (NC (Normal Close به هم متصل هستند که با اتصال جریان برق به پایه های COIL ، پایه PLOE به پایه (NO (Normal Open متصل خواهد شد.

تصویر رله ۱۲ ولتی موجود در ردیاب خودرو اتوبیت که شماتیک و نام پایه های آن به شرح زیر است:

پایه 30= POLE (به سیم ورودی پمپ بنزین وصل میگردد)

پایه 85 = COIL (به مثبت دائم وصل میگردد)

پایه 86 = COIL (به سیم سبز رنگ دستگاه ردیاب خودرو اتوبیت یا CUT وصل میگردد)

پایه 87 = NO

پایه NC = 87a (به پمپ بنزین وصل میگردد)